Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghi Xuân

c2nghixuan.nl@nghean.edu.vn