Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghi Xuân

nan-nghiloc-thcsnghixuan@edu.viettel.vn